Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για  εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για  εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Επεκτείνεται η δράση του προγράμματος από τη Δ.ΥΠ.Α. (τ. ΟΑΕΔ) Νέα έναρξη το φθινόπωρο 2023!

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η δράση περιλαμβάνει:

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 έως 200 ωρών μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher).
 2. Πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα διαμορφωθεί από 400€ (5€/ώρα)

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

Να είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενα κατάρτισης:

Τα θεματικά αντικέιμενα θα αφορούν ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο που θα δημοσιεύσει η Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εργασιακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Α.Μ.Κ.Α.
 5. ΑΜΑ (αριθμός ασφαλισμένου ΕΦΚΑ)
 6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
 7. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού ή αναγγελία πρόσληψης)
 • Τα δικαιολογητικά 3, 4 και 5 μπορείτε να τα προσκομίσετε με την βεβαίωση απογραφής στο link:κάντε κλικ εδώ βάζοντας τους κωδικούς taxisnet.
 • Αποδεικτικό εργασιακής εμπειρίας (δικαιολογητικό 7) μπορείτε να το κατεβάσετε με κωδικούς taxisnet στο link: κάνετε κλικ εδώ

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

28ης Οκτωβρίου 6, 1ος όροφος
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 181348 & 6941460059

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος για την ένταξη σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης: