Νέο επιδοτούμενο Voucher για ανέργους  από 18 ετών με επιδότηση 1000€ – Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα!

Νέο επιδοτούμενο Voucher για ανέργους  από 18 ετών με επιδότηση 1000€ – Οι αιτήσεις ξεκινούν άμεσα!

Επεκτείνεται η  δράση του ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Νέα έναρξη το φθινόπωρο 2023!

Η δράση περιλαμβάνει:

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 έως 200 ωρών μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher).
 2. Πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 1000€ (5€/ώρα, 200ώρες) ενώ παρέχεται και πιστοποίηση

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει:

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενα κατάρτισης:

Τα θεματικά αντικέιμενα θα καθοριστούν από τον ΟΑΕΔ και θα αφορούν ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο που θα δημοσιεύσει ο ΟΑΕΔ θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Δικαιολογητικά:

 • Τίτλος Σπουδών / Απολυτήριο
 • Πιστοποίηση Πληροφορικής (πχ. ECDL, Vellum κλπ.)
 • Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών
 • Αντίγραφο Ταυτότητας
 • Βεβαίωση Ανεργίας
 • IBAN τραπεζικού λογαριασμού με κύριο δικαιούχο τον ωφελούμενο
 • Υπεύθυνη δήλωση από gov.gr προς Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με το παρακάτω κείμενο:
  α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Επίσημος ιστότοπος πληροφόρησης: www.voucher.gov.gr

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.


Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας

28ης Οκτωβρίου 6, 1ος όροφος
Τηλ. επικοινωνίας: 2651 181348 & 6941460059

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος για την ένταξη σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης: