Αγγλικά Lower Tag

Απογευματινό τμήμα: Τρίτη 18:30-20:00 & Πέμπτη 18:00-19:30 Πρωινό τμήμα: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12:00 Με online τηλεκατάρτιση πανελλαδικά Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οικονομικά δίδακτρα Επιπλέον ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές 2 ατόμων και άνω  Συμπεριλαμβάνονται: Μαθήματα Εξέταστρα Έκδοση Πτυχίου  Καλέστε μας στα τηλέφωνα και στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν παρακάτω και κλείσε...

Νέο τμήμα TOEIC B2 Lower σε 2 μήνες! Ώρες Μαθημάτων: Τρίτη & Πέμπτη 17:30-19:00 Με online τηλεκατάρτιση πανελλαδικά Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οικονομικά δίδακτρα Επιπλέον ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ για φοιτητές, ανέργους, ομαδικές εγγραφές 2 ατόμων και άνω  Συμπεριλαμβάνονται: Μαθήματα Εξέταστρα Έκδοση Πτυχίου  Καλέστε μας στα τηλέφωνα και στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν...

Το TOEIC στηρίζεται σε ένα σύστημα βαθμολόγησης (0 – 1000), όπου ανάλογα με την βαθμολογία που παίρνει ο μαθητής ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει τα εξής επίπεδα: Μέτρια γνώση επίπεδο Β1 (405-500), καλή γνώση επίπεδο Β2 (Lower) (505-780) και πολύ καλή γνώση επίπεδο C1 (785-900).

Το τεστ του TOEIC αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Οι πρώτες 100 ερωτήσεις είναι κατανόησης προφορικού λόγου από CD ήχου (Listening) και οι υπόλοιπες 100 είναι ερωτήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και κατανόησης κειμένου (Reading).

Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ με πολλά πλεονεκτήματα!

Απόκτησε Lower σε 2 μήνες!