Ιταλικά

Δια Ζώσης ή online

Αποκτήστε Β2 σε τμήματα 2 8μήνων ή 12μηνα

Μάθετε Ιταλικά με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών με σπουδές στην Ιταλία και πολυετή πείρα στην εξεταστική διαδικασία!