Ισπανικά

Δια Ζώσης ή online

Αποκτήστε Β2 σε τμήματα 2 8μήνων ή 12μηνα

Μάθετε Ισπανικά με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών με πολυετή πείρα στην εξεταστική διαδικασία!