Γερμανικά

Δια Ζώσης ή online

Goethe, OSD ή ΚΠγ

Μάθετε Γερμανικά με την καθοδήγηση έμπειρων native speaker καθηγητών με εμπειρία στην εξεταστική διαδικασία!